Hướng dẫn sử dụng mRIC - Online

Đăng ký sử dụng

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ website http://qlbh.ric.vn hoặc http://quanlybanhang.ric.vn
Bước 2: Kích chuột vào liên kết “Đăng ký” ở góc trên bên phải màn hình
Màn hình đăng ký hiện ra như sau:
Đăng ký

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin, sau đó kích chuột vào nút “Đăng ký”
Phần mềm sẽ kiểm tra các thông tin của bạn, nếu thực các thông tin hợp lệ, phần mềm sẽ đăng ký thông tin của bạn vào hệ thống.