Hướng dẫn sử dụng mRIC - Online

Đăng nhập

Sau khi đăng ký thành công, bạn có thể đăng nhập và sử dụng phần mềm
Bước 1: Truy cập vào địa chỉ website http://qlbh.ric.vn hoặc http://quanlybanhang.ric.vn
Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu vào và ấn nút “Đăng nhập”. Nếu bạn đăng nhập tành công, màn hình sẽ hiện ra như sau:

Để bắt đầu sử dụng các chức năng của mRIC-Online, kích chuột vào nút “Chạy phần mềm”

Để kết thúc làm việc, kích chuột vào nút “Kết thúc làm việc”

Để góp ý với RIC, bạn gõ nội dung vào mục “Đặt câu hỏi”, sau đó kích chuột vào nút “Gửi câu hỏi”