Hướng dẫn sử dụng mRIC - Online
Đổi mật khẩu

Ý nghĩa: Chức năng này cho phép người dùng đổi mật khẩu của mình (cho tài khoản đang đăng nhập sử dụng)
Thực hiện:

1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> 2- Đổi mật khẩu, màn hình hiện ra như sau:

Doi mat khau

2. Nhập vào mật khẩu cũ vào, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới, sau đó ấn mút "Lưu (F8)" để thay đổi.

Lưu ý: Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới phải giống nhau và có độ dài tối thiểu là 6 ký tự