Hướng dẫn sử dụng mRIC - Online
Nhóm người dùng

Ý nghĩa: Chức năng này cho phép người quản lý tạo và quản lý nhóm người dùng, phục vụ cho việc phân quyền sử dụng các chức năng của phần mềm. Mỗi nhóm người dùng sẽ được quyền sử dụng các chức năng chỉ định, người dùng thuộc nhóm quyền nào, sẽ có quyền sử dụng các chức năng đã phân cho nhóm quyền đó.
Thực hiện:

1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> 5- Nhóm người dùng, màn hình hiện ra như sau:

Nhom quyen

- Để thêm nhóm mới, ấn vào nút: "Thêm"

Them moi

Nhập các thông tin cần thiết, sau đó ấn nút "Lưu"

- Để xóa nhóm đã có: kích chọn vào ô lựa chọn ở trước tên nhóm, sau đó ấn vào nút "Xóa"

Xoa nhom quyen

Phần mềm sẽ hỏi bạn có muốn xóa hay không, để xóa, ấn nút "OK", không xóa, ấn nút "Cancel"

- Để sửa thông tin nhóm: kích chuột vào liên kết "Sửa" tương ứng với mỗi nhóm

- Để phân quyền sử dụng cho nhóm, kích chuột vào nút "Phân quyền"

Phan quyen su dung

Thực hiện phân quyền:

+ Chọn nhóm quyền, danh sách các chức năng sẽ hiện ra bên dưới

+ Để cho phép sử dụng chức năng nào, bạn tích vào ô tương ứng ở cột "Quyền sử dụng"

+ Để không cho phép sử dụng chức năng nào, bạn bỏ tích vào ô tương ứng ở cột "Quyền sử dụng"

+ "Chọn tất cả": để thực hiện tích chọn nhanh tất cả các chức năng hoặc bỏ chọn tất cả các chức năng.

+ Sau khi thực hiện xong việc tích chọn sử dụng các chức năng, ấn vào nút "Lưu" để chấp nhận