Hướng dẫn sử dụng mRIC - Online
Thông tin sử dụng

Ý nghĩa: Chức năng này cho phép người dùng thay đổi thông tin của đơn vị sử dụng mRIC-Online, các thông tin này sẽ được hiện ra các báo cáo, hóa đơn, chứng từ khi in.
Thực hiện:

1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> 3- Thông tin sử dụng, màn hình hiện ra như sau:

Thong tin su dung

2. Nhập các thông tin cần thiết, sau đó ấn nút "Lưu" để ghi lại thông tin