Hướng dẫn sử dụng mRIC - Online

Các phím nòng (phím tắt) sử dụng trong mRIC-Online

STT
Phím nóng Ý nghĩa
1
F2 Chuyển đến ô thanh toán ( Khi viết các chứng từ)
2
F4 Chuyển đến mục chọn Ngày của chứng từ
3
F7 Chuyển đến mục chọn Khách hàng
4
F8 Lưu hóa đơn, chứng từ
5
F9 In hóa đơn, chứng từ
6
F12 Xóa hóa đơn, chứng từ
7
ESC Chuyển đến ô Mã vạch (trong chứng từ nhập, xuất)