mRIC Online
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN
Công nghệ điện toán đám mây
  • Làm việc mọi lúc, mọi nơi
  • Tổng hợp số liệu nhanh, chính xác
  • Triển khai đơn giản, dễ dàng
  • Đồng bộ và chia sẻ dữ liệu hiệu quả