097.247.8383   Tin tức  Hướng dẫn
App: Bổ sung tính năng tạo Phiếu Thu / Phiếu Chi   23/11/2019 20:43
Cho phép viết Phiếu thu tiền và Phiếu chi tiền trên ứng dụng Android hoặc iOS
Bổ sung 2 chức năng mới trên app Android và iOS.
1. Phiếu thu - Tính năng cho phép viết Phiếu thu trên App
Các bước thực hiện:
B1: Từ màn hình chính của ứng dụng, bấm vào chức năng Phiếu thu
Màn hình chức năng hiện lên như sau:

B2: Nhập/chọn các thông tin cần thiết của Phiếu thu tiền gồm:
- Khách hàng hoặc nhà cung cấp
- Nội dung thu chi
- Số tiền 
- Ghi chú (nếu có)

B3: Ấn nút "Lưu"
Sau khi Lưu, màn hình in phiếu sẽ hiện ra như sau:Ấn nút "IN PHIẾU" để in.
Ấn "Đóng" để đóng cửa sổ hiện tại

Để tạo phiếu mới, ấn vào nút "Tạo mới"

2. Phiếu chi- Tính năng cho phép viết Phiếu chi trên App

Thực hiện tương tự như với Phiếu chi.

VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI RIC ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.
Hotline: 097.247.8383


Download Android App RIC   Download iOS App RIC

phần mềm quản lý bán hàng