097.247.8383   Tin tức Đăng nhập Đăng ký  Giới thiệu  Hướng dẫn

Tin tức - Sự kiện - Thông báo

Bổ sung thông tin Tổng số lượng sản phẩm trên hóa đơn   13/02/2020 11:54
Cho phép người bán hàng quan sát nhanh được tổng số lượng hàng hóa trên hóa đơn đang tạo

phần mềm quản lý bán hàng