097.247.8383   Tin tức  Hướng dẫn
Bố sung tính năng chuyển đổi giữa Quét mã vạch và Lọc sản phẩm khi viết Hóa đơn Nhập/Xuất   25/02/2020 08:58
Cho phép người Viết hóa đơn có thể chuyển đổi nhanh giữa 2 chế độ: sử dụng máy quét mã vạch và sử dụng bàn phím máy tính
Khi viết hóa đơn, có 2 cách tìm kiếm sản phẩm:

1- Sử dụng bàn phím máy tính: gõ một phần mã/tên sản phẩm, hệ thống sẽ lọc danh sách tìm thấy và hiện ra ngay

2- Sử dụng máy quét mã vạch: khi quét xong, phần mềm sẽ tìm sản phẩm có mã đúng với mã quét được và đưa sản phẩm đó vào háo đơn

Mặc định: 

- Chức năng bán lẻ (POS) thiết lập ở Cách (2) - Sử dụng máy quét mã vạch

- Các chức năng Nhập/Xuát còn lại thiết lập Cách (1) - Sử dụng bàn phím máy tính

Hình dưới đây thể hiện  Hóa đơn đang để ở Cách (1), khi click vào hình máy quét mã vạch, phần mềm sẽ chuyển sang sử dụng Cách 2 (như hình bên trên).

Khi dang ở Cách 2, muốn chuyển sang Cách 1 - Sử dụng bàn phím, click vào nút bàn phím như hình dưới đây:Vui lòng liên hệ: 097 247 8383 để được hỗ trợ.
 
Phần mềm RIC
Bổ sung thông tin Tổng số lượng sản phẩm trên hóa đơn
Cho phép người bán hàng quan sát nhanh được tổng số lượng hàng hóa trên hóa đơn đang tạo
App: Bổ sung tính năng tạo Phiếu Thu / Phiếu Chi
Cho phép viết Phiếu thu tiền và Phiếu chi tiền trên ứng dụng Android hoặc iOS
Cập nhập tính tăng Tìm kiếm hàng hóa khi Xuất bán
Mục đích:
Khi tạo phiếu xuất bán hàng hóa:
- Cho phép tìm kiếm hàng hóa nhanh, có thể chọn liên tiếp được nhiều sản phẩm đồng thời
- Theo dõi được hàng tồn và cảnh báo hàng tồn để có kế hoạch nhập hàng
Phân quyền xem Giá nhập và Phân quyền xem lợi nhuận ở trang chủ
Mục đích:
- Phân quyền cho người sử dụng có thể xem được giá nhập của sản phẩm hàng hóa hoặc là không (nếu không được xem, giá nhập sẽ ẩn ở mọi chức năng liên quan).
- Phân quyền cho người sử dụng có thể xem được lợi nhuận ở trang chủ hoặc là không (Nếu không được xem, trang chủ sẽ ẩn phần lợi nhuận trong biểu đồ và thông tin lợi nhuận).
Bổ sung tính năng bán hàng cho bên B'
Cho phép xuất hàng cho bên thứ 3 (B'). Trên phiếu in giao hàng, thông tin người bán là Khách hàng của bạn (bên B) thay vì thông tin người bán là Bạn (bên A), thông tin người mua được thay bằng thông tin của bên thứ 3 (B'). Công nợ vẫn được tính cho bên thứ 2, bên B.

phần mềm quản lý bán hàng