097.247.8383   Tin tức  Hướng dẫn
TIPS: Lý do GIÁ VỐN HÀNG BÁN bị âm???   22/03/2021 10:42
Giá vốn hàng bán là gì??? hiểu một cách đơn giản là giá trị vốn của hàng bán đã tiêu thụ trong một khoảng thời gian cụ thể (trong một kỳ). Giá vốn hàng bán bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến quá trình tạo ra sản phẩm như giá nhập hàng hóa từ các nhà cung cấp, chi phí vận chuyển hàng hóa về kho, thuế, bảo hiểm hàng hóa, chi phí bảo quản… Đối với từng loại hình công ty khác nhau thì sẽ có định nghĩa về giá vốn khác nhau.

Phần mềm quản lý bán hàng RIC tính giá vốn hàng bán theo phương pháp Bình quân gia quyền.

Công thức tính:
 
Giá vốn =
 
           (Tiền hàng tồn đầu kỳ + tiền hàng nhập trong kỳ)

--------------------------------------------------------------------------------- 

 (Số lượng hàng tồn đầu kỳ + số lượng hàng nhập trong kỳ)     
 
Tiền hàng tồn đầu kỳ = số lượng hàng tồn đầu kỳ * giá vốn đầu kỳ này (tức giá vốn tồn cuối kỳ trước).
Thông thường tiền hàng tồn đầu kỳ sẽ là số dương. Nhưng có trường hợp Tiền hàng tồn đầu kỳ là số âm vì: số lượng hàng tồn đầu kỳ là số âm (do cho xuất bán âm) * giá vốn đầu kỳ (số dương) nên kết quả Tiền hàng tồn đầu kỳ âm.

Tiền hàng nhập trong kỳ = số lượng hàng nhập kho (mua hàng) trong kỳ * giá mua của từng đơn hàng, luôn luôn là số dương.Số lượng hàng tồn đầu kỳ là số lượng hàng cuối kỳ trước, có thể là số dương hoặc số âm (vì có xuất bán mà không có nhập kho).

Số lượng hàng nhập trong kỳ: là số lượng hàng hóa được nhập kho (mua hàng) có trong kỳ, số lượng này luôn luôn là số dương.

Tiền tồn kho (giá trị tồn) = giá vốn * số lượng hàng có trong kho ở thời điểm tính toán

Giá vốn ở đây được tính toán theo phương pháp bình quân gia quyền. Nếu bán hàng trước rồi mới nhập kho hàng hóa sau (xuất bán âm) thì giá vốn sẽ hiển thị là số âm.

Số lượng hàng có trong kho ở thời điểm tính toán: nếu làm đúng thì luôn là số dương, nhưng bán rồi mới nhập kho thì có thể xảy ra trường hợp kho hàng có số lượng âm.

Hy vọng với bài viết này, Phần mềm quản lý bán hàng RIC đã giúp bạn hiểu hơn về giá vốn hàng bán và nguyên nhân xuất bán âm.

Miễn phí sử dụng Phần mềm Quản lý bán hàng RIC tại: 

                                             Bản Online: 
https://qlbh.ric.vn/
                                             Bản Offline: https://ric.vn/sanpham/mRIC.html#download


Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline: 097 247 8383 hoặc Email cho chúng tôi tại địa chỉ: lienhe@ric.vn để được hỗ trợ và giải đáp.
 
RIC - Đồng hành cùng Nhà quản lý.

phần mềm quản lý bán hàng