097.247.8383   Tin tức  Hướng dẫn
Bổ sung tính năng bán hàng cho bên B'   18/04/2019 14:11
Cho phép xuất hàng cho bên thứ 3 (B'). Trên phiếu in giao hàng, thông tin người bán là Khách hàng của bạn (bên B) thay vì thông tin người bán là Bạn (bên A), thông tin người mua được thay bằng thông tin của bên thứ 3 (B'). Công nợ vẫn được tính cho bên thứ 2, bên B.
Bạn là bên bán (bên A), người mua hàng của bạn là bên mua (bên B), bên B có nhu cầu chuyển hàng cho bên thứ 3(B') với thông tin trên phiếu xuất bán là bên B, bên mua là bên B'. Doanh thu và công nợ của hóa đơn vẫn tính vào B.

Thực hiện như sau:

1. Tạo phiếu: trên phiếu xuất hàng, sau khi nhập thông tin hàng hóa, điền thông tin người nhận như trên hình:2. Lưu phiếu.

3. In phiếu

Khi in ra, thông tin sẽ được thay thế như trong hình dưới đây:VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI RIC ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ CẬP NHẬP CHỨC NĂNG NÀY.

phần mềm quản lý bán hàng