097.247.8383   Tin tức  Hướng dẫn
Phân quyền xem Giá nhập và Phân quyền xem lợi nhuận ở trang chủ   18/04/2019 14:05
Mục đích:
- Phân quyền cho người sử dụng có thể xem được giá nhập của sản phẩm hàng hóa hoặc là không (nếu không được xem, giá nhập sẽ ẩn ở mọi chức năng liên quan).
- Phân quyền cho người sử dụng có thể xem được lợi nhuận ở trang chủ hoặc là không (Nếu không được xem, trang chủ sẽ ẩn phần lợi nhuận trong biểu đồ và thông tin lợi nhuận).
Thực hiện:
Bước 1: Vào menu Hệ thống => Nhóm quyền
Bước 2: click vào nút Phân quyền của từng nhóm quyền
Bước 3: Chọn quyền (như hình dưới đây)
Đề cho xem giá nhập, tích chọn vào mục: Được xem giá nhập
Để cho xem Lợi nhuận (lãi lỗ) ở trang chủ, tích chọn vào mục Được xem Lợi nhuận ở trang chủ
Không cho xem, bỏ tích chọn
Bước 4: Ấn vào nút Lưu
Lưu ý: Người dùng thuộc nhóm quyền nào sẽ có toàn bộ quyền của Nhóm quyền đó.

VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI RIC ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.


 

phần mềm quản lý bán hàng